Rational - service pratner

Warunki procedury serwisowej i wsparcia technicznego AUROS

Termin wizyty serwisowej zostanie wcześniej uzgodniony.

Pierwszeństwo mają klienci z umową serwisową.

Zużycie urządzeń i ich części wynikające z procesu użytkowania nie podlega gwarancji producenta, dlatego takie naprawy są odpłatne nawet w trakcie trwania gwarancji.